1.  Velkommen og litt om bakgrunn og mål v/ Jon Arve Risan fra NorStella2.  Jon Ramvi fra Blockchangers3.  Peder Østbye - Norges Bank4. Alan Milligan - White Rabbit5. Morten Aagenæs - OBOS6. Stein Bjørnstad – Deloitte, forsker og foreleser7. Svein Ølnes – forsker Vestlandsforskning8. Elisabeth Fosseli Olsen - Innovasjon Norge