Velkommen og Introduksjon ved Programkontoret

Leder av Programkontoret, Nils Inge Bruberg, Bits ASViktigheten av datadeling og samarbeid

Paul Chaffey, Statssekretær

Paul Chaffey snakket om viktigheten av datadeling og samarbeid.
Paul Chaffey har siden januar 2019 vært statssekretær for digitaliseringsminister Nicolai Astrup. Han har vært statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet siden 2013.
Chaffey kom fra jobben som administrerende direktør i Abelia og har tidligere jobbet i Statoil. Han var stortingsrepresentant fra 1989 til 1997 og i den perioden var han både sentralstyremedlem og
utenrikspolitisk talsmann for SV. Han har hatt en rekke styreverv, som i Amnesty, NUPI, Universitet i Oslo og Norges Forskningsråd.

 

Paneldebatt

Lars Peder Brekk, Administrerende direktør i Brønnøysundregistrene
Hans Christian Holte, Skattedirektør
Idar Kreutzer,  Administrerende direktør Finans Norge
Paul Chaffey, Statssekretær


Toppledelsen med Paul Chaffey diskuterer DSOP-samarbeidet. Vi spør blant annet om; Hva man ser etter når man skal prioritere ideene som kommer opp? Hvilke utfordringer møter man? og Hvordan kan politikerne bidra med for at DSOP-tjenestene (digitalisering) har en kontinuerlig progresjon?


 

Erfaringer fra SBL, SpareBank 1 Banksamarbeidet

Øystein Aass,
Administrerende direktør Sparebank 1 Banksamarbeidet

Øystein Aass (SpareBank 1 Banksamarbeidet) fortalte om erfaringene som SpareBank 1 har hatt med Samtykkebasert lånesøknad og hvordan løsningen har påvirket kundens brukeropplevelse ved søknad om lån, samt effekten og tidsbesbarelsen for behandling av lånesøknader i SpareBank 1.
En kunde bruker nå 2.20 min for å søke lån via Samtykkebasert lånesøknad.Kontrollinformasjon veien videre

Kari Fremmerlid, Seniorrådgiver Skatteetaen

Eystein Emberland, Prosjektleder NAV

Anne-Cathrine Gustafson, Politiinspektør/virksomhetsleder Politiet
Lejla Giske, Innovasjonsleder Politiet

Kontrollinformasjon ble presentert av de ulike etaten enkeltvis.
Kari Fremmerlid (Skatteetaten), Eystein Emberland (NAV), Anne-Catherine Gustafson og Leijla Giske (Politet) snakket om hva tjenesten vil bidra med fremover, hvordan tjenesten skal benyttes i de ulike etatene og hvordan tjenesten kan bidra med å effektivsere arbeidsprosessene internt i de ulike etatene.DSOP-Personvernkonsekvenser

Øyvind Vågan, Underdirektør Foretaksregisteret Brønnøysundregistrene
Håkon Jendal, Løsningsarkitekt NAV IT

Øyvind Vågan (Brønnøysundregistrene) og Håkon Jendal (NAV) snakket om personvern. Hva betyr digitalisering for personvernet? Hvor og hvorfor er det viktig å ha formålsbegrensning, dataminimering, lagringsbegrensning og ansvarlighet på plass? I tillegg til - personopplysninger behandlet slik at opplysningenes  integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet beskyttes?Konkursbehandling

Tom Ragnar Andersen,
Rådgiver avdeling Registerforvaltning Brønnøysundregistrene
Roar Sylliåsen, Seniorkonsulent Sparebank 1 Østlandet

Tom Ragnar Andersen (Brønnøysundregistrene) og Roar Sylliåsen ( Sparebank 1 Østlandet) tok for seg hvordan en digitalisering av tjenesten på et standardisert format vil bidra til å forenkle og effektiviserer innhenting av informasjon ved konkursbehandling. De forklarte hvordan arbeidsprossenene for bostyrere vil bli fremover og hvordan bankene kan avgi informasjonen til bostyrere, uten manuelle oppgaver.Signaturrett og prokura

Sverre Hovland, Prosjektleder Brønnøysundregistrene

Sverre Hovland (Brønnøysundregistrene) snakket om den nye digitale tjenesten "Maskinell kontroll av signaturrett og prokura". Han forklarte om bakgrunnen for tjenesten og hva tjenesten skal gjøre,  samt hvordan en digital løsning vil effektiviserer hverdagen for aktørene ved å redusere manuell validering av signatur.API-katalogen

David Norheim, Fagdirektør informasjonsforvaltning Brønnøysundregistrene

David Norheim (Brønnøysundregistrene) forklarte og gikk gjennom hvordan API-katalogen kan bidra til bedre deling, samt hvordan utvikling av tverrgående tjenester kan bidra til å redusere tiden ved å ha åpenhet i dataforvaltningen mellom privat og offentlig sektor.Oppgjør etter dødsfall

Cat Holten, Avdelingsdirektør Digitalisering Brønnøysundregistrene

Cat Holten fortalte om bakgrunnen for en digital tjeneste. Denne tjenesten er forstatt i konseptuviklingsstadiet, men målet er å realisere tjenesten. Det innebærer å utvikle en løsning som «tar de etterlatte i hånden» og leder de gjennom en forenklet prosess gjennom digitalisering og deling av data i prosesser, som i dag er svært kompliserte og analoge/papirbaserte.Syke -og uføreopplysninger fra NAV

Margrethe Ulvatne, Senior kundekonsulent Pensjonsoppgjør DNB Livsforsikring AS
Stine Førland, Storebrand Livsforsikring AS

Håkon Jendal, Løsningsarkitekt NAV IT
Marthe Vidnes Jensen, Avdelingsdirektør Seksjon informasjonsforvaltning NAV

Margrethe Ulvatne (DNB) , Stine Førland (Storebrand) og NAV ved Marthe Vidnes Jensen og Håkon Jendal, forklarte bakgrunnen for samarbeidet og hvorfor man ønsket en digital løsningen av tjenesten. Vi fikk et innblikk i hvor tidkrevende det er for søkeren og saksbehandleren i livsselskapene og NAV i dag. Samt hvordan den nye digital løsningen vil bidra med å effektivisere saksgangen hos NAV og forsikringsselskapene, slik at du,
som søker kan få en raskere saksbehandling.StartupLab

Rolf Assev

Rolf Assev snakket om hva som skiller innovasjon i startup-miljøene og etablerte organisasjoner i offentlig sektor og privat næringsliv. I tillegg til hvorfor virksomheter bør jobbe tettere sammen med startups  Hvordan kan de store lære av de små – og vice versa?Teknologier for nye tjenester - fortere enn svint..

Arne Krokan

Arne Krokan, Professor ved NTNU der han forsker på hvordan teknologi, og hvordan spesielt digitale tjenester endrer samfunnet. Hva teknologien gjør med mennesker og forholdet mellom mennesker.Avslutning

Eivind Gjemdal, Administrerende direktør Bits AS

Administrerende direktør Eivind Gjemdal (Bits AS) oppsummerte og avsluttet konferansen.