Digitale Toppledere inviterer til SAMHANDLINGSARENA #16
 

JON ARVE RISAN
Styreleder Norstella
 

Arild Haraldsen
 

PER MYRSETH
Divisjonsdirektør  DNV - GL
 

PAUL CHAFFEY
Statssekretær KMD
 

HANS CHRISTIAN HOLTE
Skattedirektør
 

INGA BOLSTAD
Leder av Arkivverket
 

DEBATT
 

BODIL RABBEN
Divisjonsdirektør i direktoratet for e-helse
 

SIGRUN VÅGENG
Direktør i NAV
 

KRISTIN WEIDEMANN WIELAND
Områdedirektør for Forskning, innovasjon og digitalisering i KS
 

KNUT BJØRGAAS
Avdelingsdirektør digital strategi og samordning i Difi
 

DEBATT
 

KRISTINE AASEN
Underdirektør i avdeling for digitalisering i Altinn
 

TOR OLAV MØRSETH
Direktør i DigitalNorway
 

ARILD HARALDSEN
Debatt og avslutning