UNIVERSELL HANDEL OG DISTRIBUSJON 23.5.2019

Innledning ved Jon Arve Risan
 

2
 

VIRKE - Harald Andersen
 

DIBS by Nets - Patrick Müller
 

SOPRA STERIA NEXT - Marianne Selle
 

BRING - Kjersti T. Pedersen
 

24 NETTBUTIKK - Bjørn Richardsen
 

Oppsummering