Nettverksmøte den 14. juni
 - videreføring av samhandlingsarena #14


Robotene er her! – Demonstrasjon av robotiserte kommunale tjenester fra Nordreisa, Kåfjord, Kvænangen, Storfjord og Skjervøy kommuner
v/ Aleksander Øines, ØINES & FRIIS AS

Nasjonale fellesløsninger som kan øke kvalitet i kommunale innbyggertjenster
v/ Bredo Swanberg, Altinn

Hvordan finansiere digitaliseringsprosjekter?
KS presenterer DigiFin – kommunesektorenes finansieringsordning for digitaliseringsprosjekter.
v/ Hallvard Hoen, KS