NorStella NYE MULIGHETER - 7. februar 2019
Maskinlæring og kunstig intelligens – hva er det og hva betyr det for deg?

Årets tema er maskinlæring og kunstig intelligens. Konferansen gir en innføring i teknologien og teknologimarkedet, gir konkrete eksempler fra virksomheter som har tatt dette i bruk, og ser på hvordan du kan arbeide målrettet og lønnsomt med nye innovativ bruk av ny teknologi.Velkommen og Innledning ved Jon Arve Risan fra NorStellaVelkommen og innledning ved Truls Berg fra Open Innovation LabSTEFAN LINDEGAARD
Innovasjonsekspert, forfatter og strategisk rådgiver

HVORDAN PLANLEGGE FOR DISRUPSJON?
Maskinlæring og kunstig intelligens er fortrengnings- teknologiteknologien fortrenger etablert teknologi og etablerte forretningsmodeller.  
Du vil også bli utsatt for disrupsjon, men kan du planlegge for det? Hvordan kan bedrifter bygge kultur, verktøy og teknikker som setter dem i stand til lønnsom innovasjon i en verden som preges av raske teknologiske endringer?ANDRÉ TEIGLAND
Assisterende direktør, Research-director,  SAMBA - Norsk Regnesentral

HVA ER EGENTLIG MASKINLÆRE OG KUNSTIG INTELLIGENS?
Hva er mulighetene og fallgruvene?  Hvilke muligheter kan vi se allerede nå ved anvendelse denne teknologien, og hvilke fallgruver er det viktig at vi unngår?USMAN ALI
Google Cloud Customer Engineer at Google Cloud Norway

BIG DATA AND ITS APPLICATION AROUND MACHINE LEARNING.
Big data is often confused with machine learning. What similarities and limitations are there, and how does machine learning train data in order to educate itself?

Googles slides er ikke med på opptaket da det ikke var tillatelse til å filme og distribuere video av dem.JAN THOMAS LERSTEIN
SVP IT Emerging Technologies, DNB

KUNSTIG INTELLIGENS REVITALISERER VERDIKJEDENE I DNB
Hvilke oppgaver løser robotene Aino og Credrik i DNBs tradisjonelle verdikjeder, og hvordan utvikler DNB sine egne DNB robot-trenere? Jan Thomas Lerstein fortellser om hvordan DNB har brukt AI for å automatisere oppgaver i kunde-dialogen på dnb.no, og hvordan robotisering skaper mer interessante arbeidsoppgaver for DNBs ansatte.HANNAH COOK
Director Group Digitalisation Program, Intrum

MENNESKE OG MASKIN - ERFARINGER FRA BRUK AV AI I KUNDEFRONT
Hør hvordan Intrum digitaliserer sine verdikjeder, og hvilke erfaringer de har gjort ved å la AI og chatbots møte sine kundeLEAN Coffee

Diskusjon rundt bordene ved bruk av metoden LEAN Coffee. Metoden gir strukturerte og produktive samtaler, der temaene settes av deltakerne selv gjennom en tydelig og klar struktur.