28.2.2019   Kl 9.00    -   FART PÅ DIGITALISERINGEN MED DATADELING   -  direktesending

VELKOMMEN TIL ÅPEN IDEDUGNAD OM DATADELING
V/Styreleder i NorStella - Jon Arve Risan

 

KORT OM EKSPERTGRUPPEN
Kort gjennomgang om nettverket Digitale Toppledere og
hvordan man kan bruke ekspertgruppen (Trygve Skibeli, NorStella)

 

PRINSIPPER FOR UTVEKSLING AV DATA MELLOM AKTØRER
Det er et behov for å bryte opp problematikken i behovene på funksjonelt nivå,
før man dukket ned i teknologiske diskusjoner (les - uenigheter).
Om viktigheten av å starte med behov før man stuper ned i teknologien.
(Håkon Jendal, NAV)
 

ROLLER OG ANSVAR VED DELING AV OPPLYSNINGER FRA NAV OG SKATTEETATEN
Presentasjonen gir en god gjennomgang av utfordringene sett fra de etatene som
sitter med opplysningene som alle ivrer etter å få tak i.
(Tor Ivar Grina, Skatteetaten/A-ordningen)

 

KONKRETE RESULTATER FRA DATADELING I DSOP
Finansnæringen og offentlig sektor har kjørt en rekke datadelings-prosjekter og i
denne lyntalen oppsummeres noen av prosjektene som en inspirasjon til gruppearbeidet.
Noe lignende kan kanskje gjøres andre steder / gjenbruk?
(Nils Inge Brurberg, Bits/DSOP)

 

OM SYNTETISKE TESTDATA
Om arbeidet med å gjøre et datasett med syntetiske testdata tilgjengelig
for prosjektene som jobber med utveksling av data.
Målet er at feks den «syntetiske» personen Ola Normann finnes igjen i feks NAV,
bankene, og Skatteetaten.
(Anders Grini Hamre, NAV og Margrethe Myrstad Bedregal, Skatteetaten)   

 

GJENBRUK FORDRER TILGANG TIL DATA
API-katalogen beskriver denne tilgangen, og kan også benyttes
for tilgang til distribuerte datasett.
(David Norheim, Brønnøysundregistrene)