K+ NETTVERKSMØTE 6. mars 2019 - FREMTIDENS KOMMUNE
 

JON ARVE RISAN

 

LISE ARVESEN

 

ALEKSANDER ØINES
Daglig leder i Digital Medarbeider

16.05 Nordreisa kommune var med hjelp fra Digital Medarbeider
først ut i Norge med elektronisk ferdig utfylt barnehagesøknad til innbyggerne.
 
Hvorfor finne opp nye løsninger alene,
når man kan gjøre det sammen?
Barrierer og suksessfaktorer for et godt samarbeid med
leverandørmarkedet, med utgangspunkt i forenklet
barnehageopptak fra kommuner i Nord-Troms

 

ODD RUUD
Innovasjonsansvarlig i Moss Kommune

Innovasjon i kommunesammenslåing v/Odd Ruud
​Presentasjon av cases

 

CAMILLA GLASØ
Avdelingsdirektør Helse og Mestring i Oslo Kommune
Bydel Nordre Aker

Omstilling av helsearbeidet

Presentasjon av prosjektet "Ny hverdag" -
Nye digitale innbyggertjenester og digitale verktøy for ansatte.
Hva betyr det i praksis?